Hosting për Biznese – promocion deri më 30.06.2024

VIVA4 Solutions » Hosting » Hosting për Biznese - promocion deri më 30.06.2024
Detajet Biz1 Mini Biz2 Bazike Biz3 Mesatare Biz4 Avancuar Biz5 Pa kufizim
Çmimi aktual
2999në vit
3999në vit
4999në vit
5999në vit
6999në vit
Cmimi i rregullt 39.95 EUR 59.95 EUR 79.95 EUR 99.95 EUR 119.95 EUR
Hapesire 1000 MB 2000 MB 5000 MB 10000 MB Pa kufizim
Databaza 1 10 100 Pa kufizim Pa kufizim
Backup Mujor Javor Ditor Ditor Ditor
Email Adresa Business Class * 1 x 5 GB 1 x 5 GB 1 x 5 GB 2 x 5 GB 2 x 5 GB
Hapesire e vecante per emaila * 5 GB 5 GB 5 GB 10 GB 10 GB
FTP Llogari 1 10 100 Pa kufizim Pa kufizim
Nendomeina 0 5 10 100 Pa kufizim
Perkrahje teknike 24/7 Standard 24/7 Standard 24/7 Premium 24/7 Premium 24/7 Premium
Trafik Mujor 5 GB 25 GB 100 GB 500 GB Pa kufizim
Shto në shportë Shto në shportë Shto në shportë Shto në shportë Shto në shportë

* Email adresa shtesë Business Class me nga 5 GB hapësirë të veçantë mund të shtohen për 2.00 EUR/muaj. Hapësira shtesë për email adresa të llojit Business Class është 1.50 EUR në muaj për bllok prej 5 GB. Në këto pako sipas dëshirës mund të përdoret vetëm shërbimi me email adresat standarde të cilat ndajnë hapësirën e njejtë me fajllat e uebfaqes me përjashtim të pakos Biz5 që ofron maksimalisht 10 GB për shërbim të emailave me mundësi rritjeje sipas nevojës.

Pako të veçanta hostingu për biznese

Nga përvoja kemi parë që bizneset kanë nevoja më të veçanta dhe për të plotësuar ato nevoja ne kemi krijuar pakot e veçanta të biznesit të cilat përveç tjerash përfshijnë edhe shërbime tjera që më parë janë ofruar vetëm ndaras, siç janë email adresat për biznese të cilat tashmë i ofrojmë falas në këto pako hostingu. Email adresat e biznesit janë të dedikuara për ata që shërbimi i emailave është shumë i rëndësishëm për biznesin e tyre. Ofrohen në serverë të vecantë vetëm për emaila, me siguri të lartë dhe hapësirë më se të mjaftueshme (5 GB për secilën email adresë me mundësi rritjeje nga 5 GB për 1.50 EUR në muaj). Ofrohet qasje edhe përmes një sistemi të avancuar webmaili, të këndshëm dhe të lehtë për përdorim.